WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Jesteśmy przedszkolem otwartym dla Rodziców i środowiska lokalnego. Organizujemy wiele imprez i uroczystości takich jak: Pasowanie na przedszkolaka,  Jasełka i spotkanie opłatkowe z rodzicami, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Dzień Rodziny, Zakończenie Roku Szkolnego. Imprezy te organizowane są przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron ( rodzice, dziadkowie, nauczyciele i pozostali pracownicy).

Dużą wagę przywiązujemy do promocji przedszkola w środowisku lokalnym i współpracy
 z organem prowadzącym,  w związku z tym bierzemy udział w różnych konkursach
i uroczystościach na terenie Miasta Sulejówek.

Między innymi:

  • Przedszkole sprawuje honorowy patronat  nad  Pomnikiem Ofiar II Wojny  Światowej,
  • Występujemy  na  Dniach Miasta,
  • Bierzemy udział uroczystościach bożonarodzeniowych organizowanych na terenie Urzędu Miasta,
  • Chętnie uczestniczymy  w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i szkoły z naszego terenu,
  • Organizacja na terenie naszego przedszkola „Jasełka” dla zaproszonych gości,
  • Organizujemy punkt rowerowego Rajdu Miejskiego,
  • Prosimy Burmistrza Miasta o honorowy patronat  nad konkursami organizowanymi u nas w przedszkolu itp.

Na stałe współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Fundacją „Otwartych Serc”, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Biblioteką Miejską.

Bierzemy aktywny udział w ogólnopolskich akcjach  społecznych tj. „Zakręcona nakrętka”, „Góra grosza”, „Pola nadziei”.