CHARAKTERYSTYKA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W SULEJÓWKU

Nasze Przedszkole jest IX - oddziałowe, zdolne zapewnić opiekę 225 dzieciom - w godzinach od 7.00 do 17.30.

 O naszych podopiecznych, dba personel o wysokich kwalifikacjach w tym:

 • nauczyciele wychowawcy posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego,
 • nauczyciel wspomagający,
 • logopeda,
 • nauczyciel angielskiego,
 • nauczyciel rytmiki,
 • instruktor tańca,
 • pomoce nauczyciela,
 • starszy intendent,
 • samodzielna księgowa,
 • specjalista ds. biurowo-kadrowych,
 • kucharz, pomoce kuchenne,
 • panie obsługi,
 • pracownik do robót ciężkich,
 • konserwator.

Nauczyciele doskonalą się ustawicznie, biorąc udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach zawodowych, podnosząc kwalifikacje i doskonaląc swoje kompetencje. Nauczyciele oprócz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, posiadają często  dodatkowe kwalifikacje, np.: nauczyciela terapeuty, oligofrenopedagoga, specjalisty do  integracji sensorycznej, co w znacznym stopniu pozwala na poszerzenie oferty edukacyjnej.