Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku

Serdecznie witamy Państwa
na stronie internetowej
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Sulejówku

Znajdą Państwo tutaj wszelkie informacje
dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola,
a także uzyskają wiedzę o wydarzeniach oraz o poszczególnych
grupach.
W formie zdjęć przedstawimy to, w czym uczestniczą
i co robią Państwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

Życzymy mile spędzonego czasu na naszej stronie!


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu 
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                                                                                                  Robert Fulghum

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością,
zapewniając bezpieczeństwo i opiekę.
Jest miejscem radosnej zabawy  i  poznawania  świata. 
Zapewnia  dzieciom  wszechstronny  rozwój, 
stwarza możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia,
działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach,
poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem
wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna,
co ułatwia adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. 

więcej