ZAJĘCIA DODATKOWE

Oprócz zajęć dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych prowadzonych codziennie przez nauczycieli wychowawców, dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczą z zajęciach dodatkowych ze specjalistami.

  • język angielski – 2 razy w tygodniu,
  • zajęcia rytmiczne – 2 razy w tygodniu,
  • warsztaty taneczne – 1 raz w tygodniu,
  • rozszerzone warsztaty muzyczne - 2 razy w tygodniu,
  • gimnastyka korekcyjna - 1 raz w tygodniu dla 4 i 5 latków,

W grupach dzieci 5-letnich dodatkowo odbywają się zajęcia z religii.

Dzieci 4 i 5 letnie z wadami wymowy uczestniczą w zajęciach logopedycznych w małych 2-3 osobowych grupach.

Dzieci 3- letnie uczestniczą w profilaktycznych zajęciach logopedycznych grupowych.