RADA RODZICÓW

W Miejskim Przedszkolu nr 2 działa Rada Rodziców, wybrana jako reprezentacja wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Naszym  zadaniem jest wspieranie statutowej działalności przedszkola do którego uczęszczają nasze dzieci.

Rada Rodziców ustaliła w roku szkolnym 2019/2020  miesięczną dobrowolną składkę
w wysokości 30 zł.

Pieniądze z tej składki w całości wracają do naszych dzieci w postaci:

  • prezentów od Mikołaja i z okazji Dnia Dziecka,
  • teatrzyków, koncertów organizowanych w przedszkolu,
  • poczęstunku na uroczystości przedszkolne.

Z pieniędzy tych kupujemy także: materiały plastyczne bądź inne potrzebne do wykonania przez dzieci prezentów z okazji np. Dnia Babci, pastę do zębów ochraniacze, organizowane jest pożegnanie najstarszych grup itp., wspieramy akcję charytatywną „POLA NADZIEI”

Rada Rodziców prosi zatem o terminowe wpłaty, abyśmy mogli na bieżąco realizować nasze założenia, cele i zadania.