GRUPA VII - SOWY

Do grupy Sowy od 1 września przyszły dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Niech nikogo nie zmyli nazwa grupy, bowiem „Sowy”  w czasie dnia oznaczają się aktywnością ruchową, muzyczną, plastyczną i poznawczą. Lubią bawić się w kącikach tematycznych poznając się lepiej nawzajem i nawiązują pierwsze kontakty koleżeńskie. W czasie całego roku szkolnego będą miały wiele sytuacji do wspólnej zabawy, twórczości plastycznej - muzycznej ruchowej i poznania najbliższego środowiska lokalnego i przyrodniczego.