NOWE SPRZĘTY OGRODOWE

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie ogrodu przedszkolnego, pilnowanie dzieci i szanowanie umieszczonych tam sprzętów, tak by służyły naszym dzieciom
jak najdłużej !

Po odebraniu dzieci za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego, całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice 
i osoby upoważnione do odbioru dziecka.

Teren ogrodu przedszkolnego jest monitorowany.