ZAJĘCIA DODATKOWE

Oprócz zajęć dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych prowadzonych codziennie przez nauczycieli wychowawców, dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczą z zajęciach dodatkowych ze specjalistami.

W roku szkolnym 2017/2018 są to zajęcia:

  • Język angielski – 2 razy w tygodniu,
  • zajęcia rytmiczne – 2 razy w tygodniu,
  • zajęcia taneczne – 1 raz w tygodniu.

W grupach dzieci 5-letnich dodatkowo odbywają się zajęcia z religii.

Dzieci 4 i 5 letnie z wadami wymowy uczestniczą w zajęciach logopedycznych w małych 2-3 osobowych grupach.

Dzieci 3- letnie uczestniczą w profilaktycznych zajęciach logopedycznych grupowych.